Miljöpolicy

Gilda Skolan är verksam inom följande områden: hälsa, hudvård, kroppsvård och skönhet. Det är därför naturligt för oss att jobba mot en friskare och mer miljöinriktad skola. Miljön är något vi lägger stor vikt vid och vi strävar efter att vara en förebild, inte bara i hälsans tecken utan också ur miljösynpunkt.

Vi arbetar utifrån fyra fokusområden inom vår miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet. Det handlar om att vi skall framställa tjänster av hög kvalitet, att våra kunder skall vara nöjda, att våra medarbetare och elever skall må bra, samt att vi skall skydda miljön. Målsättningen är att erbjuda tjänster som produceras med minsta möjliga miljöbelastning utan att för den sakens skull göra avkall på service eller kvalitet.

Under goda ekonomiska former skall vi bedriva verksamheten utifrån mänsklig och miljömässig hänsyn inom följande områden;

– Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.

– Jobba tätt med vårt huvudkontor Gilda Wholesale som säljer och marknadsför varumärket Gilda Liljeblad. Produkterna används i våra studentbehandlingar. Vi ställer miljökrav på odlingar, framställningsmetoder, val av ingredienser, emballage och transporter.

– Påverka och ställa krav på en likartad miljöpolicy även hos leverantörer.

Gilda Skolan uppfyller kraven för SHR och CIDESCO.