Reportage om Gilda Skolan

Idag onsdag den 10:e april sände P3 i Sveriges Radio ett reportage som tog upp synpunkter på Gilda Skolan. Med anledning av detta svarar vi på några frågor nedan.

Vad har hänt?

Programmet P3 i Sveriges Radio har sänt ett reportage som tog upp synpunkter på Gilda Skolan. Enligt SR har de talat med runt 20 före detta studenter som gått på vår skola för upp till 14 år sedan. Givetvis är det oerhört tråkigt om någon av alla våra 2600 studenter upplever att deras tid på vår skola inte har varit den roliga och lärorika erfarenhet som vi alltid strävar efter att ge dem. Men jag vill också vara tydlig med att den bild som nu målats upp för oss är väldigt långt från verkligheten. För oss är det a och o att studenterna trivs eftersom utan studenterna finns ingen Gilda Skolan.

Vad händer nu?

Vi kommer fortsätta att ge våra studenter den bästa möjliga utbildning och rusta dem/er för arbete i Sverige och internationellt. Vi vet att vi har högt ställda krav på våra studenter, samtidigt är vi en värderingsstyrd skola där målet är att vi alla känner att detta gör vi tillsammans. Det är otroligt viktigt att alla känner sig respekterade, att vi alla stöttar och lyssnar på varandra och inte minst att vi har roligt tillsammans. För oss är det a och o att studenterna trivs. Utan studenterna finns ingen Gilda Skolan.

Kommer ni ta till några åtgärder på grund av de som sägs i reportaget?

Vad gäller åtgärder framåt kommer vi ännu tydligare än idag diskutera vilka värderingar, vilken attityd och vilka beteenden som är viktiga för skolan och som i slutändan är viktiga för att bli den bästa hud- och spaterapeuten. Det ska inte finnas någon tvekan om det hos någon som arbetar på eller går på vår skola.

Vilken kultur har Gilda Skolan?

Vi är en värderingsstyrd skola och det är otroligt viktigt att både personal och studenter känner sig som en del av ett team, att alla känner sig respekterade och visar andra samma respekt tillbaka. Att alla stöttar och lyssnar på varandra och såklart har roligt tillsammans. Vi bedriver också en utbildning med höga krav. Det gör vi eftersom vi har högt satta mål om att utbilda de bästa och mest eftertraktade hud- och spaterapeuterna i branschen. Självklart är skolan inte felfri. Det kan säkert finnas situationer som kunde hanterats annorlunda under de 30 år skolan funnits. Men jag är också helt säker på att reportaget som sändes ger en oerhört ensidig och överdriven bild. Utan studenterna finns inte Gilda Skolan. Därför måste vi se till att de trivs.

Är det SR rapporterade om sant?

Vi har full respekt för enstaka studenters upplevelse av en situation och beklagar givetvis oerhört om någon upplever att deras tid på skolan inte har varit den roliga och lärorika erfarenhet som vi alltid strävar efter att ge våra studenter. Men den bild som nu målats upp för oss är väldigt långt från verkligheten. Med det sagt, det är helt självklart att missförhållanden inte ska förekomma och ska så fort som möjligt hanteras enligt gängse rutiner om det trots allt uppstår.

Varför har Gilda Skolan fler praktiktimmar än en del andra skolor?

Våra studenter erbjuds mycket praktisk erfarenhet eftersom vi inte bara förhåller oss till de krav som SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) ställer, utan också de internationella krav som ställs av CIDESCO, och därigenom ger möjlighet för våra studenter att arbeta internationellt. Hur många timmars praktik som ingår i vår utbildning är också tydligt när du ansöker till vår skola, och du kan då välja en skola som inte ger en internationell examen om du hellre vill ha en smalare utbildning. Vi bedriver en professionell och mycket uppskattad utbildning där 96 procent av våra studenter får jobb inom tre månader efter examen. Marknaden efterfrågar våra duktiga hudterapeuter, och vårt mål är att de ska vara de bästa och mest eftertraktade. Då krävs mycket träning.

Hur ser ni på extra praktiktimmar för att ta igen förlorad tid?

Vi försöker vara flexibla och så långt möjligt anpassa oss efter en student som av någon anledning missat för många timmar för att kunna ta sin examen. Då brukar vi se över hur det går att ta igen den tiden och hjälpa studenten att avsluta sin utbildning.

Kan Gilda Skolan anpassa undervisningen efter studenter med särskilda behov?

Ja, när det krävs. Först och främst fyller alla som ansöker till skolan i en hälsodeklaration. Om vi då ser att en sökande har exempelvis ryggproblem eller epilepsi brukar vi rekommendera att de söker sig till ett annat yrke eftersom den typen av hälsotillstånd kan vara svåra att anpassa till att vara hud- och spaterapeut. Om en student behöver anpassning på grund av ett tillstånd som uppstått efter påbörjad utbildning tar vi gemensamt fram en handlingsplan i syfte att anpassa undervisningen.

Hur tänker ni kring arbetsmiljö?

Självklart är det viktigt med en god arbetsmiljö. Vi bedriver en vuxenutbildning där vi förbereder våra studenter för en kommande arbetsmarknad. Förutom att det går emot våra värderingar att inte vara mån om arbetsmiljö och trivsel, är vi också beroende av att våra studenter trivs med utbildningen. Om våra studenter inte trivdes skulle vi inte få nya studenter och utan studenter finns det ingen Gilda Skolan.

Det förekommer påståenden från tidigare studenter om att de arbetar långa dagar, utan möjlighet till pauser och att de ofta får sina lunchraster indragna, hur ser ni på det?

Jag känner inte igen mig i den beskrivningen. Studenternas schema är förlagda 8 timmar varje vardag. De har rätt till 1 timmes lunch och mellan kunder finns det möjlighet till mellan 5 och 15 minuters paus. Om någon skulle ha behov av en paus utöver det så löser vi det tillsammans i salongen mellan studenter och lärare. Jag beklagar att några har upplevt det annorlunda. Min bild är att vi har ett gott samarbete som går ut på att både lära sig och att ha roligt under tiden.

Varför ingår städning som en del i utbildningen?

Detta är en vuxenutbildning där vi förbereder våra studenter för en kommande arbetsmarknad. Vårt mål är att utbilda de bästa och mest eftertraktade hud- och spaterapeuterna i branschen. Då ingår att hålla rent i sin närmiljö. På skolan hjälps personal och studenter åt att hålla rent och städat. För oss är det viktigt att personal och studenter känner sig som en del av ett team.

Går det att få tillbaka avgiften för kursen om du avbryter i förtid?

Våra generella regler och den information som studenterna får innan de påbörjar utbildningen är att om du avbryter ditt deltagande efter att kursen startat är du skyldig att erlägga full kursavgift. Men trots det har vi också försökt hitta alternativa lösningar, exempelvis har du kunnat ta en paus på upp till ett år för att slutföra kursen om du blir tillfälligt sjuk eller skadad under kursens gång. Vi är också i en process där vi håller på att se över vårt upplägg för att modifiera det och bättre anpassa det till hur vi faktiskt arbetar.

Hur kommer upplägget att se ut i så fall?

Det går inte att svara på ännu eftersom inget är beslutat.

Hur får blivande studenter information om vad som gäller för återbetalning av avgiften?

Våra studenter är väl informerade om vad som gäller kring kursavgiften och eventuell återbetalning. Innan de börjar sin utbildning får de tydlig skriftlig information om kursavgiften och villkoren för den, både vid antagning och uppföljande bekräftelse. Vi har också gemensam information i och med att vi muntligt går igenom trivsel- och förhållningsregler vid första dagen inför att de skriver under avtalet.

Vilka är de fd studenter som har pratat med SR?

Det är faktiskt inte viktigt. Även om det handlar om endast ett fåtal av alla de 2600 studenter som gått på Gilda Skolan beklagar jag att ens någon upplever att deras tid på skolan inte har varit den roliga och lärorika erfarenhet som vi alltid strävar efter att ge våra studenter. För oss är det a och o att studenterna trivs eftersom utan studenterna finns ingen Gilda Skolan.

Varför gör SR ett reportage om Gilda Skolan?

För att det är deras jobb. Det är givetvis tråkigt att hamna i fokus kring något som vi inte känner igen oss i. Samtidigt är det jättebra att SR och annan media granskar oss och andra funktioner i samhället. Jag hade dock önskat att vår bild hade fått större utrymme i reportaget.

I reportaget låter det som att ni stundtals är irriterade och inte vill svara på alla frågor, varför det?

Det är olyckligt om det uppfattas på det sättet. Det är inte avsikten och det finns ingen tvekan om att vi inom skolan har en gemensam värdegrund och kompass som vi förhåller oss till. Tyvärr kan den bild man själv vill ge ibland framstå på ett annat sätt i en intervju som, med all rätt, framkallar stress och nervositet. Dessutom handlar detta om två intervjuer på totalt runt två timmar. Det betyder att den största delen av vad som sades inte kommer fram i reportaget.

 

– Benjamin Liljeblad, representant för Gilda Skolan och en del av ledningsgruppen.

Gilda Skolan uppfyller kraven för SHR och CIDESCO.